Ресторан Ксантика не врши испорака на производите. Купувачот е должен да ја подигне нарачката од Ресторан Ксантика.

Пред започнување со изработка на нарачката, купувачот ќе биде телефонски контактиран за часот на комплетирање на истата.

Во случај кога купувачот не ја подигне порачката во договорениот термин, Ресторан Ксантика се ослободува од обврската да ги испорача производите наведени во порачката.