Поврат на средства

Постои можност за рекламација во рок од 15 мин по превземањето на производот доколку се утврдат недоследности во договореното.