Политика на приватност
Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате оваа интернет страна и/или користите некоја од нашите услуги преку истата.

Лични податоци
Лични податоци се податоци кои идентификуваат одреден краен корисник. Кога Вие – крајниот корисник, ќе се вклучите во некои активности на веб-страницата, како на пример порачување на производ или услуга од нас може да побараме да обезбедите определени лични информации, како на пример: име и презиме, држава, адреса, телефонски број и емаил адреса.

Контролор на збирки на лични податоци
Контролор на личните податоци е Хотел Ксантика дооел, (во натамошниот текст: Ресторан Ксантика), со седиште на ул.1640 бр.9, Хиподром, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.
Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Офицер за заштита на лични податоци:
Игор Трајковски
info@ksantika.mk

Користење на податоците
Ресторан Ксантика не чува никакви податоци, сите лични податоци кои може да ги побараме од Вас се користат од страна на банката за процесирање на Вашата нарачка.

Како ги собираме личните податоци
Личните податоци ги собираме преку Вашето користење на оваа веб страна со користење на формата за нарачки.

Кои се Вашите права?
Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

– право да бидете информирани за обработката на личните податоци
– право на приговор

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци.

Право на поднесување на барање до Ресторан Ксантика
Ако сметате дека начинот на кој Ресторан Ксантика ги обработува Вашите лични податоци ги повредува одредбите на Законот за заштита на личните податоци, можете да поднесете барање до Ресторан Ксантика, по која ќе се постапува на ист начин како и секое друго поднесено барање, согласно член 97 од Законот за заштита на личните податоци.

Промена на политиката за приватност
Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.

Објавено: На 6 јуни 2021 година